Logotyp

Foto: Per Westergård

Exjobb/Master thesis

Nedan listas de exjobbsförslag där vi för närvarande söker exjobbare.

För samtliga exjobbsförslag gäller att arbetet kan påbörjas så snart som möjligt. I varje beskrivning finns kontaktuppgifter dit du kan skicka din ansökan och eventuella frågor. Innehållet i examensarbetet kan justeras till viss del utifrån intresse och behov hos den som söker. Exjbbaren ansvara själv för att hitta lämplig examinator på högskolan/universitet. 

Webbplatsen administreras av IVL Svenska Miljöinstitutet AB | © IVL